Informácie o používaní cookies

Všetci prevádzkovatelia webových stránok majú podľa aktuálnej legislatívy EÚ povinnosť informovať svojich používateľov o tom, či, kedy a aké cookies používajú, a získať súhlas používateľov s použitím cookies.

Pozorne si, prosím, tento dokument Cookie Policy prečítajte, aby ste sa dozvedeli, aké cookies používame a aké informácie v tejto súvislosti na našich webových stránkach zhromažďujeme.Tento dokument Cookie Policy podáva ucelený prehľad o tom, ako spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies na svojich webových stránkach.

Súhlas s použitím cookies

Keď navštívite naše webové stránky, nastavenie vášho prehľadávača povoľuje cookies a vy pokračujete v použití našich webových stránok, považujeme to za súhlas s použitím cookies spoločnosťou El Viento s.r.o. tak, ako je opísané v dokumente El Viento s.r.o. Cookie Policy.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vami navštívená webová stránka vyšle do vášho koncového prístroja (počítača, notebooku, smartfónu, tabletu), kde budú uložené. Cookies sa ukladajú do adresára súborov vášho prehľadávača. Pri každom novom navštívení webovej stránky odošle váš prehľadávač cookies späť na webovú stránku, takže možno váš prístroj rozpoznať a pri každej nasledujúcej návšteve webovej stránky zlepšiť jej použitie vami ako používateľom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a spôsobe ich funkcie, prejdite, prosím, na www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.eu.

Aké druhy cookies existujú?

Cookies sa obvykle delia do nasledujúcich kategórií:

  • First-Party Cookies: First-Party Cookies sú cookies, ktoré sú dané webovou stránkou navštívenou používateľom.
  • Third-Party Cookies: Third-Party Cookies sú cookies, ktoré sú nastavené inou doménou, než je webová stránka navštívená používateľom.
  • Cookies relácie: Cookies relácie sú aktívne len počas relácie prehľadávača. Povolíte spojenie všetkých akcií urobených používateľom počas danej relácie prehľadávača. Cookies relácie sa vymažú, keď zavriete prehľadávač.
  • Trvalé cookies: Trvalé cookies zostanú zachované i po ukončení relácie prehľadávača. Budú aktivované znovu s každou ďalšou návštevou webovej stránky, z ktorej pochádzajú. Zostanú na pevnom disku koncového prístroja dlhší čas. Typickou lehotou platnosti takých trvalých cookies môže byť niekoľko dní až niekoľko rokov.

Aké kategórie cookies používa spoločnosť El Viento s.r.o. a na aké účely?

Spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies relácie, trvalé cookies, First-Party Cookies.

V doménach spoločnosti El Viento s.r.o. používame cookies zásadne na to, aby sme vám ako používateľovi umožnili ich čo najlepšie využívať, napr. tým, že si spomenieme na vaše návštevy našich webových stránok a vaše obľúbené nastavenia a umožníme vám navigovať rôznymi stránkami čo najefektívnejšie.

Spoločnosť El Viento s.r.o. používa nasledujúce kategórie cookies na nižšie uvedené účely:

  • Nevyhnutne potrebné cookies: Spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies, ktoré sú pre riadne fungovanie webových stránok spoločnosťou El Viento s.r.o. nevyhnutné; bez týchto cookies by nebolo možné poskytovať určité funkcie webových stránok spoločnosti El Viento s.r.o. Nevyhnutne potrebné cookies sú napríklad nutné, aby bolo možné poskytovať funkcie, ako sú objednávky alebo bezpečné pripojenia/chránené oblasti.
  • Výkonnosť/analýza: Spoločnosť El Viento s.r.o. zhromažďuje informácie o tom, ako webovú stránku používate, napr. ktoré stránky vyhľadávate častejšie a ktoré chyby sa prípadne pri tom vyskytnú. Také profilové analýzy nám pomáhajú rozpoznať, aký je ponúkaný obsah efektívny a ako by bolo možné výkonnosť webovej stránky ďalej zlepšiť.
  • Funkčnosť a preferencie: Spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies, aby bolo možné spomenúť si na vaše preferencie a výber nastavení, ako je napríklad nastavenie jazyka, preferencie pre nadviazanie kontaktu, nastavenie vzhľadu a pod.
  • Autentizácia: Spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies, aby vás znovu rozpoznala, keď sa na stránku spoločnosti El Viento s.r.o. prihlásite.
  • Bezpečnosť: Spoločnosť El Viento s.r.o. používa cookies na podporu bezpečnostných mechanizmov a aby bolo možné rozpoznať aktivity na internete ohrozujúce bezpečnosť.

Ako môžem zmeniť moje nastavenia pre cookies, popr. odvolať svoj súhlas?

Váš súhlas s použitím cookies môžete kedykoľvek odvolať. Na to je nutné, aby ste svoje cookies deaktivovali, popr. ich vymazali. Uvedomte si, prosím, že bez súhlasu s použitím cookies môžete našu webovú stránku spoločnosti El Viento s.r.o. i naďalej používať, ale že určité časti a funkčnosti webovej stránky spoločnosti El Viento s.r.o. možno bez cookies už nebudú fungovať alebo nebudú fungovať správne.

Váš internetový prehľadávač vám umožňuje nastavenie cookies zmeniť. Nastavenie prehľadávača pre cookies sa obvykle nachádza v ponuke „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Preferencie“ vášho internetového prehľadávača. Môžete sa tiež obrátiť na ponuku „Pomocník“ vášho prehľadávača. Rôzne prehľadávače môžu používať rôzne mechanizmy na deaktiváciu cookies.

Ďalšie informácie o zmene vášho nastavenia cookies nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Ďalšie informácie o blokovaní alebo vymazaní cookies nájdete na: